נכות כללית

קצבת נכות כללית הינה קצבה חודשית המשולמת על ידי ביטוח לאומי לאדם שבשל נכות גופנית, שכלית או נפשית צומצם כושרו להשתכר. סכום הקצבה נקבע לפי מספר פרמטרים וכפוף לשיקול הדעת של הועדות הרפואיות בביטוח לאומי. בהקשר זה נלקחים בחשבון מספר פרמטרים ביניהם:

אחוז הנכות הרפואית

הוא אחוז הנכות שקובע רופא של הביטוח הלאומי (או של הועדה הרפואית לנכות כללית) לפגיעה או ליקוי רפואי, כאשר האחוז הנקבע תלוי בחומרת הליקויים, אחוז זה נקבע לפי רשימת ליקויים קבועה  מחולקת לדרגות חומרה ומקנה אחוזים שונים של נכות. ב׳קיקה׳ אנו מכירים היטב את הפריטים השונים ברשימה ונדע להצביע בקלות על מירב הליקויים השונים מהם הנך סובל, וצפוי לסבול לאורך זמן, ולכן נוכל לסייע לך בחישוב אחוזי הנכות הרפואית לטובתך, בניגוד למאמצים של הועדות לצמצם ככל הניתן את מספר אחוזי הנכות הנתנים לך, דבר המצמצם משמעותית את התשלום החודשי ממנו תהנה לאורך שנים רבות.

מנסיוננו,קביעת אחוזי הנכות הרפואית שלך הוא שלב קריטי בקביעת רמת החיים שלך בשנים הבאות לאחר גילוי המחלה או הפציעה, ונדאג ללוות אותך במהלך הוועדות על מנת שתקבל כל שקל שמגיע לך.

חשוב להבין כי אחוז הנכות הרפואית כשלעצמו אינו מזכה אותך אוטומטית בקצבת נכות, אך הוא מהווה תנאי הכרחי לקביעת אובדן הכושר להשתכר, ולקביעת פרמטר נוסף -דרגת אי הכושר.

דרגת אי הכושר

דרגת אי הכושר מוגדרת גם היא באחוזים, כמו אחוזי הנכות הרפואית, ומשמשת על מנת לנבא באיזו מידה אבד אדם נכה את הכושר לעבוד למחייתו ולהשתכר. ׳דרגת אי הכושר׳ תלויה במידה רבה באחוז הנכות הרפואית, זאת מכיוון שאחוז הנכות הרפואית הכולל חייב להיות גבוה מספיק ובחומרה משמעותית כדי שיהיה אפשר אפילו לדון בדרגת אי הכושר. רבים אינם יודעים זאת, אך אפילו עקרת בית שאינה עובדת בכל עבודה שהיא, עשויה להיות זכאית לקצבת נכות כללית, ולהגדרת אחוזי אי כושר.במקרה זה נבדק כושרה לתפקד במשק הבית, והועדה בוחנת את יכולתה לבצע מטלות בסיסיות בבית, כגון ניקיון, כביסה ועוד.

קצבת נכות כללית תלויה בשני הגורמים שצויינו לעיל, אדם יהיה זכאי לקצבת נכות מביטוח לאומי אך ורק אם תקבע לו דרגת אי כושר, ב׳קיקה׳ אנו מכירים היטב את הגורמים המשפיעים בקביעת ההחלטה על דרגת אי הכושר, ביניהם כמובןגורמים רפואיים כמו הנכות הרפואית וחומרתה אך גם גורמים שונים שאינם קשורים ישירות לנכות הרפואית כמו רמת ההשכלה, המקצוע הנסיון התעסוקתי ועוד גורמים שיש להציגם כראוי בעת הפניה לועדות הרלוונטיות בביטוח לאומי. מסמך שחסר, הוא עובדה שלא ידעת שעליך לציין עשויים לעלות לך כסף. וכאשר מדובר בקצבה חודשית מדובר בסכום משמעותי.

מעבר לקצבה עצמה המתקבלת מביטוח לאומי מדי חודש, ברגע שנקבעו אחוזי הנכות שלך נפתחת בפניך דלת לאפשרות לקבלת הטבות רבות נוספות, כמו הטבות ממשרד הבטחון, מנהל מקרקעי ישראל, משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון, רשות המים, רשות המיסים ועוד. גופים אלה מקנים הטבות לבעלי אחוזי נכות גבוהים בדרך כלל והבדל של 5% באחוזי הנכות שנקבעו לך יכול להיות ההבדל בין זכות להטבות במאות אלפי שקלים ממשרדי הממשלה לבין האפשרות לאבד זכות זו, לכן חשוב להתייעץ עם מומחי ‘קיקה’ על מנת שנוכל לסייע לך הן במידע לגבי הזכויות השונות המגיעות לך, והן בדרך הנכונה להציג את הנתונים הרפואיים והאישיים על מנת לקבל את מירב הזכויות מהגופים השונים.

גם אם כבר פנית לביטוח לאומי בעבר, וקבלת הגדרה של אחוזי נכות, ומצבך הרפואי השתנה, מומלץ להתייעץ עם מומחי ‘קיקה’ שיסייעו לך לפנות לביטוח לאומי בשנית ולעדכן מחדש את אחוזי הנכות, כך שתוכל להנות מכלל ההטבות המגיעות לך בהתאם למצבך הרפואי החדש.

 

אז צלצל עוד היום למספר 077-4337080 ותתחיל לקבל את מה שמגיע לך