תאונות עבודה

לפי חוק הביטוח הלאומי תאונת עבודה מוגדרת כתאונה שארעה לאדם תוך כדי עבודתו אצל מעסיק או מטעמו. אך לא רק תאונות שארעו במקום העבודה מכוסות בהגדרה הזו. כל פעילות שקשורה למקום העבודה כולל פגישות עסקיות מחוץ למקום העבודה, נסיעה לרכוש דבר מה עבור מקום העבודה ואפילו תאונה שארעה בדרך אל העבודה או ממנה.

אך האם כל פגיעה שקשורה לעבודה תוכר בהכרח כתאונת עבודה? לא בהכרח. החוק מכיר בתאונה כתאונת עבודה כאשר קיים קשר סיבתי (שאותו יש להוכיח) בין התאונה או הנזק (הפיזי והנפשי) שנגרם לאדם, לבין הפגיעה או התאונה, וכן שקיים קשר ברור בין התאונה לעבודה. במרבית המקרים יש להוכיח שאילולא היה האדם מבצע פעולה כלשהי הקשורה למקום עבודתו, לא היה נפגע.

תאונת עבודה יכולה לגרום לנזק זמני או קבוע. במידה ותאונת העבודה הותירה נכות בגופו של העובד, מתחיל תהליך של עמידה מול הועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, בהן יקבעו לו אחוזי נכות בגין הפציעה.

‘קיקה’ מסייעת בשמירה על זכויותיך גם במקרה של תאונת עבודה. במקרים רבים במקרה של תאונת עבודה, העובד פונה אך ורק לביטוח לאומי על מנת לממש את זכויותיו. בשל ההנחה המוטעית שלא ניתן ניתן לקבל כספים מגורמים נוספים על אותה תאונת עבודה. למעשה, במקרה של תאונת עבודה הנך מכוסה גם על ידי הביטוח הלאומי אך גם על ידי ביטוח המנהלים או התוכנית הפנסיונית שלך, ולעיתים תהיה זכאי לפיצויים חד פעמיים או לקצבה נוספת מגורמים אחרים.

בין השאר מעסיקה ‘קיקה’ מומחים שעבדו בביטוח הלאומי ומכירים את התהליך הארוך והמורכב של הוכחה כי תאונה, במיוחד מחוץ למקום העבודה, עומדת תחת הקריטריונים המחמירים של  “תאונת עבודה”. אנו יודעים כי אין מדובר רק בהגדרה משפטית גרידא, אלא בצירוף משמעותי  של קבלת אחריות של המעסיק, הביטוח הלאומי, ביטוח מקום העבודה, הביטוח הפרטי שלך, צירוף שמסתכם במילים פשוטות לדבר אחד – גובה הסכום שתקבל אם כמענק חד פעמי, ואם כמענק חודשי, שאמור לכסות את התקופה שלא עבדת, את הסבל הפיזי והנפשי שעברת בשל התאונה, ואת ההשלכות שעשויות להיות בעתיד למצבך הבריאותי, ליכולתך להשתכר בשנים שלאחר התאונה, ואף לגובה הפרמיה החודשית שתצטרך לשלם באם תתחיל תוכנית ביטוח רפואית חדשה לאחר התאונה.

הן חברות הביטוח הפרטיות והן הביטוח הלאומי מפעילים פעמים רבות חוקרים מטעמם, על מנת לבדוק שטענותיך בדבר חוסר היכולת להשתכר או מוגבלות זו או אחרות נכונות ועומדות במבחן המציאות. במצבים כאלה הנך עלול להיות מתועד שלא בידיעתך, ועליך להיות ערני ביותר. מומחי ‘קיקה’ עבדו בעבר בחברות אלה, ועמדו מצדו השני של המתרס, ולכן הם מכירים על בוריין את השיטות השונות שיפעילו חברות אלה על מנת לצמצם את הפיצוי הכספי שתקבל בסופו של דבר.

אף אם אינך מבוטח בביטוח פרטי, וועדות הביטוח קבעו שהתאונה שעברת אינה מוכרת כ”תאונת עבודה”, עדיין עומדת בפניך האפשרות להגיש תביעה על מנת להכיר בתאונה כתאונת עבודה לבית הדין האזורי לעבודה. עובדים רבים שפנו ל’קיקה’ לאחר שעברו תאונה שהביטוח הלאומי סרב להכיר כ’תאונת עבודה’ זכו לשינוי ההחלטה לאחר שהנושא נדון בבית הדין לעבודה, כלל הנתונים הוצגו בצורה הנכונה, והביטוח הלאוי חוייב בתשלום הפיצויים על הנזקים הפיזיים והנפשיים הנובעים מתאונה זו. בנוסף, במקרה בו אף בית הדין האזורי לענייני עבודה דחה את טעות העובד, עדיין קיימת ערכאה נוספת שאפשר לפנות אליה בדמות בית הדין הארצי לעבודה בירושלים.

כפי שנוכחו לדעת כל הפונים ל’קיקה’ בעקבות תאונת עבודה, אנו מכירים את כל הדרכים בהם הגופים שאתה משלם להם מדי חודש על מנת שיהיו שם כשאתה זקוק להם, מנסים להתנער מאחריות כאשר הם נדרשים לשלם לך. אנו יודעים כיצד לעבוד בשבילך ולדרוש את המגיע לך.

 צלצל עוד היום לקיקה, ותן לנו להפתיע אותך טל 077-4337080